Menu
Profesjonalne rozwiązania
Dla chłodnictwa i klimatyzacji

Instalacje chłodnicze CO2

West Frost jako jedna z niewielu firm w naszym kraju posiada doświadczenie w budowie instalacji chłodniczych CO2. Oferujemy kompleksowe instalacje chłodnicze na bazie dwutlenku węgla CO2 (R744).

Dlaczego CO2?

Zaletami dwutlenku węgla jako czynnika chłodzącego są jego naturalność, doskonałe właściwości termodynamiczne oraz możliwość uzyskania wyższej wydajności układu niż w przypadku stosowania freonów. Wykorzystanie CO2 jako czynnika chłodniczego znane jest od połowy XIX wieku, jednak dopiero rozwój nowych technologii w czasach obecnych pozwala w pełni wykorzystywać jego unikalne właściwości. Współcześnie instalacje CO2 są już standardem stosowanym w większości krajów Europy Północnej.

Warto również dodać, że układy CO2 i instalacje wody lodowej będą nieuniknionym wyborem w niezbyt odległej przyszłości. Parlament Europejski oraz Rada UE sukcesywnie nowelizują regulacje prawne dotyczące użycia fluorowanych gazów cieplarnianych. Rozporządzenie 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. zwiększa ograniczenia użycia popularnych dotychczas gazów HFC, dążąc do ich całkowitego wycofania. Warto uwzględnić chłodnictwo CO2 planując instalację chłodniczą swojego obiektu, aby w przyszłości uniknąć konieczności wymiany urządzeń.
instalacje chłodzące CO2

Korzyści instalacji