BLOG

Na czym polega projektowanie instalacji chłodniczych?Instalacje chłodnicze projektuje się pod potrzeby konkretnego przedsiębiorstwa, po poznaniu jego specyfiki, zakresu działania, stosowanych w nim technologii produkcji oraz jego potrzeb. Dopiero bowiem dokładne zapoznanie się z procesem produkcji pomoże dobrać najlepsze rozwiązania, będące gwarancją wydajnego działania i zmniejszające ryzyko awarii. Zachowanie ciągłości procesu produkcyjnego, oszczędność energii oraz niższe koszty eksploatacyjne to kolejne zalety dobrze zaprojektowanej instalacji chłodniczej. Poniżej prezentujemy poszczególne etapy procesu.

Krok pierwszy: sprawdzenie lokalizacji przedsiębiorstwa

Przede wszystkim, projektując instalację chłodniczą dla gastronomii oraz punktów handlowych, centrów logistycznych, chłodni składowych czy zakładów produkcyjnych należy sprawdzić lokalizację zakładu oraz to, czy sprzyja ona zewnętrznym zyskom ciepła. Aby je ograniczyć należy zewnętrzne ściany przeszklone kierować na stronę północną, a agregaty, skraplacze i chłodnice ustawić w ciemnych miejscach, po północnej stronie budynku. Pod chłodnie najlepiej nadawać się będą ponadto budynki o zwartej bryle i dobrze zaizolowanie. Temperaturę w pomieszczeniach obniży również  oświetlenie typu LED.

Krok drugi: ograniczenie zapotrzebowania na energię

Nasi projektanci, po zapoznaniu się z lokalizacją budynku pod chłodnię oraz po poznaniu jego specyficznych uwarunkowań, przystąpią do wprowadzenia rozwiązań, ograniczających zapotrzebowanie na energię chłodniczą. W tym celu meble chłodnicze należy zamknąć pokrywami ze szkła, co ograniczy zapotrzebowanie na chłód i zniweluje zły wpływ wentylacji na przechowywane produkty. Projektując wentylację, należy również pamiętać, aby nie kierować strumieni ciepłego powietrza na meble. Same meble chłodnicze z kolei muszą zapewniać izolacyjność termiczną, eliminować mostki ciepła i korzystnie wpływać na pracę wentylatorów.

Krok trzeci: uwzględnienie w instalacji systemu odzysku ciepła

Projektowanie instalacji chłodniczych powinno zakładać również wykorzystanie oferowanego przez nas systemu odzysku ciepła z urządzeń chłodniczych, który pozwala pozyskać nawet do 70% ciepła, które zostałoby utracone podczas procesu chłodzenia. Następnie może ono zostać wykorzystane do podgrzania ciepłej wody lub do ogrzania pomieszczeń. System  odzysku ciepła sprawdzi się zwłaszcza w przedsiębiorstwach, w których występuje duży współczynnik czasu pracy urządzeń, i gdzie parametry obiegu ziębniczego podczas pracy bez odzysku i z odzyskiem ciepła są niezmienne. Równie ważne będzie równomierne zapotrzebowanie na ciepło oraz wydajny system akumulacji. Ponadto system odzysku ciepła będzie działał najbardziej wydajnie, gdy łączyć się będzie z podstawowym systemem grzewczym. Oferowany przez nas system pozwala „przechwycić” ciepło, zanim trafi ono do skraplacza, pokonując wcześniej, pod postacią czynnika chłodzącego, parownik i sprężarkę. Oferowany przez nas system skutecznie obniża koszty eksploatacji urządzeń i zmniejsza ryzyko ich awarii.

Projektując instalacje chłodnicze, staramy się również ograniczyć ich długość, dzięki czemu zmniejszone zostają straty przepływu oraz zmniejszona zostaje ilość potencjalnych punktów nieszczelności. W tym celu należy zlokalizować źródła chłodu w pobliżu odbiorników.

Oferujemy najwyższą jakość w zakresie chłodnictwa przemysłowego, komercyjnego, projektowania i montażu komór chłodniczych, a także systemów klimatyzacyjnych. Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty.


Wróć do bloga