BLOG

Na czym polega monitoring chłodniczy?Zachowanie ciągłości łańcucha chłodniczego jest niezwykle istotne, ze względu na bezpieczeństwo magazynowanych i transportowanych produktów żywnościowych. Wzrost temperatury zwiększa bowiem ryzyko mnożenia się w produktach spożywczych drobnoustrojów i bakterii, powodujących u konsumentów poważne zatrucia pokarmowe. Co więcej, wzrost temperatury prowadzi do utracenia walorów smakowo-zapachowych towaru, a także do zmiany konsystencji produktów żywnościowych. Nad bezpieczeństwem przewożonych towarów czuwa system HACCP, czyli system Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli. Jedną z jego składowych jest właśnie monitoring chłodniczy. Na czym polega?

Czym jest system Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli?

HACCP ma na celu identyfikację skali zagrożeń bezpieczeństwa żywności podczas jej produkcji i dystrybucji. System HACCP weryfikuje także, czy dany zakład wykonał wszystko, aby zagwarantować bezpieczeństwo konsumentowi produkowanych przez niego towarów. Jedną z siedmiu zasad HACCP jest monitoring chłodniczy, inaczej monitoring krytycznych punktów kontrolnych (CCP), czyli sytuacji, w których niezbędna jest kontrola różnych parametrów, od których zależy jakość produkowanego i dystrybuowanego produktu. Kontrola, czyli monitoring chłodniczy, ma zagwarantować bezpieczeństwo towarom.

Monitoring chłodniczy, czyli co?

Monitoring chłodniczy ma na celu weryfikację najważniejszych parametrów środowiskowych w miejscu przechowywania i pozwala zachować ciągłość łańcucha chłodniczego. System monitoringu nieprzerwanie gromadzi informacje o warunkach przechowywania żywności, takich jak temperatura czy wilgotność. Informacje te trafiają do specjalnego programu, w którym są opracowywane i analizowane. Niezwykle czułe czujniki w momencie wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości uruchamiają alarm, co z kolei pozwala na szybką reakcję. Informacja o odchyleniu od normy wysyłana jest poprzez wiadomość SMS lub e-mail, na co nasz serwis reaguje na bieżąco, zapobiegając przestojom oraz wysokim stratom w przechowywanym towarze. Ponadto oferowany przez nas system monitoringu chłodniczego daje możliwość zautomatyzowania niektórych procesów oraz zdalnego sterowania pracą komór chłodniczych. Parametry ich funkcjonowania można również śledzić poprzez aplikację internetową, dostępną dla naszych klientów.

Poza monitoringiem chłodniczym Analiza Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli obejmuje także identyfikację zagrożeń i opisanie środków zapobiegawczych, identyfikację krytycznych punktów kontroli (CCP) oraz ich limitów krytycznych, określenie działań korygujących, ustalenie procedur weryfikacji systemu, a także ustalenie procedur zapisów.  


Wróć do bloga