BLOG

Jak często należy wykonywać przegląd instalacji chłodniczych?Regularne przeglądy instalacji chłodniczych to najlepszy sposób, aby w porę wykryć ewentualne nieszczelności oraz drobne usterki, które w przyszłości mogłyby doprowadzić do problematycznych awarii i kosztownych napraw.

Częstotliwość kontroli instalacji chłodniczych

Zgodnie z unijnym Rozporządzeniem (WE) 517/2014 kontrole instalacji chłodniczych powinny odbywać się z częstotliwością uzależnioną od ekwiwalentu CO2:

Znaczenie przeglądów instalacji chłodniczych

Okresowe przeglądy mają bezpośredni wpływ na żywotność oraz bezawaryjną eksploatację instalacji chłodniczych. Wpływają również na optymalizację zużycia energii oraz obniżenie kosztów związanych z naprawą usterek. Wiele przedsiębiorstw z różnych branż decyduje się na stałą współpracę z firmami specjalizującymi się w przeprowadzaniu kontroli i serwisów chłodniczych. W ramach takiej współpracy można ustalić zakres i częstotliwość przeglądów oraz prac konserwacyjnych adekwatnie do specyfiki, wielkości i mocy danej instalacji. Stała kontrola to najlepszy sposób na wczesne wykrycie nawet niewielkich usterek, ich sprawną naprawę, a co za tym idzie skrócenie czasu ewentualnych przestojów urządzenia.

Kontrola instalacji chłodniczych to podstawowy zabieg prewencyjny, podczas którego sprawdzane są najważniejsze parametry pracy urządzeń. W ramach tych działań w przypadku chłodnictwa przemysłowego może być uzasadnione wdrożenie działań z zakresu stałego monitoringu chłodniczego. Taki system monitorujący stale śledzi i rejestruje parametry pracy instalacji i urządzeń chłodniczych, a każde odchylenie od normy jest raportowane przez SMS oraz e-mail. Jest to jedno z działań prewencyjnych, które pozwala na natychmiastową reakcję serwisu w przypadku wykrytych nieprawidłowości. 

 

 

 


Wróć do bloga